Advince hjälper fastighetsbolag

Advince har fått till uppgift att genomföra en förstudie kopplat till inköp på ett rikstäckande fastighetsbolag.

Förstudien innefattar en analys av organisationen, dess processer, verktyg samt strategier och mål – kopplat till inköp. Bolaget har de senaste åren haft en hög tillväxt och äger boende-, kommersiella- samt hotellfastigheter över hela landet. De önskar effektivisera samt automatisera sin beställningsprocess och valt Advince som partner för en initial förstudie.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.