Advince har tillsammans med Knowit startat upp ett råd för TBM (Technology Business Management)

Image Description
Carlolof Borgudd 27 februari, 2020
Dela:

Advince har tillsammans med en partnerfirma, Knowit, startat upp ett råd för TBM (Technology Business Management) hos myndigheter. Detta är en fristående fortsättning på den pilotstudie ESV genomförde med stöd av Advince på uppdrag av Regeringskansliet .

Ett flertal av de större svenska myndigheterna deltog vid första tillfället, med positiva resultat.

Detta är en del av vårt samhällsengagemang och användningen av TBM ökar möjligheterna för myndigheter att jämföra IT-användning och -kostnader. Över tid kan man lära av varandra och öka effektiviteten både hos enskilda myndigheter och hos hela den offentliga förvaltningen gemensamt.

Det fortsatta arbetet med TBM-rådet kommer organiseras och ledas av Skatteverket och Försäkringskassan på en operativ respektive strategisk nivå.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.