Advince gör analys av ”NIS-compliance” på energibolag

NIS-direktivet kommer att börja gälla i Sverige 10:e maj 2018. Myndigheter samt företag med verksamhet inom energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur kommer att beröras av direktivet.

Advince har nu fått i uppdrag att hjälpa en större, börsnoterad, el-producent att göra en genomlysning av vad som krävs för att vara redo för NIS den 10 maj 2018. Uppdraget ska vara klart i mitten av februari.

Gillar du denna artikeln? Prenumerara på vårt nyhetsbrev.