Vi på Advince

Nedan följer en kort presentation av Advinces anställda. I våra projekt har vi även ett nära samarbete med personer ur vårt underkonsultnätverk, som består av 10-15 seniora konsulter inom ett brett spektrum av kompetensområden.

fade_line10002

Carlolof Borgudd

Carlolof Borgudd är senior partner och har varit delägare/anställd på Advince i 10 år. Civilekonom och managementkonsult med bred erfarenhet från svenskt näringsliv såsom CFO och CIO i stora nordiska företag.

Carlolof har mångårig erfarenhet från såväl stora komplexa förändrings- och införandeprojekt, inom såväl offentlig sektor som privat, som olika förstudier, mentorskap och ledningsstöd. Han verkar främst inom områden som berör processförändringar, projektledning, ekonomistyrning och -modeller, kravhantering samt managementfrågor med förändringsfokus.

  • epost: carlolof.borgudd[at]advince.se
  • tel: +46 (0)8 519 420 51

fade_line10002

Måns Fajerson

Måns Fajerson är sedan 2014 ny Partner och managementkonsult på Advince. Han har en lång erfarenhet från ett antal ledande chefsbefattningar inom bland annat produktion, sälj, inköp och logistik. De senaste tio åren har Måns framgångsrikt byggt upp Supply Chain funktioner på Ericsson och senast på Nordkalk, där han även ingick i koncernens ledningsgrupp.

På Advince arbetar Måns framförallt med frågor kopplat till Supply Chain – Inköp och Logistik – men även generella ledningsgruppsfrågor och specifikt IT-strategiarbete.

  • epost: mans.fajerson[at]advince.se
  • tel: +46 (0)8 519 420 43

fade_line10002

Nils Bergel

Nils Bergel är junior partner och har varit anställd på Advince sedan år 2011. Han agerar som projektledare och försöker sammanföra kunskap och erfarenheter från en dubbelexamen som både ingenjör och lärare (KTH och SU), kombinerande teknisk kunskap med kommunikation.

Nils har erfarenhet från såväl stora komplexa införandeprojekt som mindre kartläggningsstudier, inom såväl offentlig sektor som privat. Han verkar främst inom områdena kommunikation och processer, projektledning, ekonomistyrning, kravhantering samt fort- och vidareutbildning.

  • epost: nils.bergel[at]advince.se
  • tel: +46 (0)8 519 420 45
IMG_3525