Vägval Sourcing

earth

Advinces studie Vägval Sourcing har genomförts hos ett antal företag. Studien är lämplig för företag som inte ser IT-verksamheten som en del av företagets kärnverksamhet, den är viktig men inte strategisk.

Studien passar även i lägen då:

  • IT-plattformen känns föråldrad och större investeringar krävs
  • Personberoende finns som försvårar förändringar
  • IT-miljön upplevs ha driftsproblem
  • Bemannings- och resursproblem behöver lösas
  • Större förändringar ska ske i företaget/organisationen

Läs mer om tjänsten här.