Vägval Affärssystem

Dörrar_VVA

Om nuvarande applikationer anses vara föråldrade, för kostsamma eller av annat skäl inte är ändamålsenliga, kan Advinces metodik Vägval Affärssystem vara en bra utgångspunkt.

Studien syftar till att ta fram ett beslutsunderlag som balanserar:

  • Kravuppfyllnad
  • Investeringskalkyl (ROI)
  • Användbarhet

Läs mer om tjänsten här.