Strategisk verksamhetsutveckling – ”Den digitala resan”

 

I många företag och organisationer finns ett starkt fokus på de utvecklingsmöjligheter som dagens, eller snarare framtida, digitala teknik ger.

Advince har under de 13 år företaget funnits arbetat med digitala förändringsprogram inom många olika företag och branscher. Skillnaden mot tidigare är att det idag finns en större mognad i både samhälle och företag för digital informationshantering. Tillgängliggörandet av ny teknik kombinerat med andra datamängder har också givit nya möjligheter till både informationsinsamling, analys och åtgärder.

Vi hjälper er som företag eller organisation att navigera i det nya landskapet som rullas ut, ger stöd med att tolka och förstå vilka strategiska möjligheter som erbjuds.

Tillsammans med er goda kunskap om verksamheten och vår förståelse av digitaliseringens möjligheter skapar vi en hållbar strategisk förändringsplan, ”Den digitala resan”.

Vårt arbete tar stöd av ramverket Digital Road Map som bland annat sätter fokus på:

  • Intern informationsåtervinning
  • Externt informationsutbyte (kunder/leverantörer/partners/köpta eller offentliga data)
  • Hantering av extern data
    • Big data
    • IoT
  • Automatisering (Robotar/AI)