IT Road Map

 

I det ideala fallet uppfyller IT-miljön i ett företag följande viktiga kriterier:

  • Stödjer affärsprocesser
  • Kostnadseffektiv
  • Lätt att använda
  • Innebär låg risk

Detta är inte fallet för alla företag. Är man i behov av att förbättra någon eller alla av dessa är Advinces IT Road Map ett bra ramverk för detta.

Läs mer om tjänsten här.