IT Road Map

I många organisationer har verksamhetens och IT:s planering olika horisont och agenda. Bådas verklighet påverkas av en alltmer ökad förändringstakt och fokus på ”time to market” vilket kan skapa konkurrens mellan utvecklingsprojekt, de resurser som finns tillgängliga och resultera i en suboptimering.

Då är det än mer viktigt med transparens mellan verksamhetens visioner och målbilder och en stark koppling till verksamhetens olika utvecklingsaktiviteter.

Genom vårt ramverk IT Road Map tar Advince utgångspunkt i organisationens visioner, strategier och målsättningar och omsätter det i en verksamhetsutvecklingsplan, process- och IT-förändringar som:

  • Stödjer affärsprocesser
  • Är kostnadseffektiv
  • Sätter användaren i fokus
  • Innebär låg risk

Läs mer om tjänsten här.