IT Due Diligence

dd

IT-relaterad Due Diligence utförs för sällan och när det utförs görs det på en för ytlig nivå. Advince har hjälpt flera bolag och deras rådgivare med en verksamhetsorienterad analys av IT-situationen som ger besked om:

  • Hur väl mappar affärsprocesserna och IT? Fungerar företaget tack vare, eller trots, sitt IT-stöd?
  • I vilken mån kommer IT-situationen att kräva stor investering och arbetsinsats under de första 100 dagarna, samt på längre sikt?
  • Skalbarhet – Är IT-plattformen skalbar och kan hantera tillväxt- och förändringsplaner som köparen aviserar?

Läs mer om tjänsten här.