Business Intelligence (BI)

Väl förberedda och utförda BI-projekt kan verkligen ge valuta för pengarna, däremot är det många projekt som inte alls når sina mål.

Det är därför angeläget att BI-projekt:

  • Inleds i rätt ände – definiera nyckeltal
  • Styrs med en metodik anpassad för BI
  • Snabbt blir föremål för åtgärder vid problem

BI-projekt är inte främst teknikprojekt och det skall återspeglas i projektmetodiken.

Advinces medarbetare har mångårig erfarenhet från framgångsrika BI-projekt.