Våra erbjudanden

Låt oss hjälpa er till bättre lönsamhet

Alla företag och organisationer strävar efter bättre effektivitet och lönsamhet. Vi på Advince har erfarenhet från många uppdrag som vi gärna låter ert företag dra nytta av.

  • Hjälp att se över interna processer och arbetssätt i relation till IT-stödet: Kan ditt företags IT-stöd bli aktivt processtödjande, mer ändamålsenligt, kostnadseffektivare och användarvänligare?
  • I ett nästa läge ta tillvara de vertikala informationsflöden som finns i er omvärld genom utökad digitalisering i led med leverantörer, kunder, partners eller andra kontaktytor.
  • Vi har också erfarenhet från att rädda projekt som har misslyckats – inte uppnått målen, dragit över tids- och resursplaner eller havererat på andra sätt.
  • Ofta kommer Advince in via företagets ägare. Vår syn på IT-stöd rimmar väl men en aktiv ägares syn – det skall vara tillräckligt bra, gå snabbt att införa och inte kosta mer än nödvändigt.

Advince och verksamhetsutveckling

När vi på Advince utvärderar och bedömer våra kunders val av stöd för processer och arbetssätt har vi alltid följande fokus:

  • Applikationerna ska ändamålsenligt stödja affärsprocesserna
  • Lösningarna ska vara kostnadseffektiva
  • Man ska konstant arbeta efter att minimera risker – det kan exempelvis vara utdaterad programvara eller personberoenden
  • Användarvänlighet – Lösningarna skall vara intuitiva, man ska inte behöva sända personalstyrkan på lång utbildning för att förstå sitt nya systemlösningar