Vår syn på värdeskapande insatser

Låt oss hjälpa er till bättre lönsamhet

Alla företag och organisationer strävar efter högre effektivitet och förbättrad lönsamhet eller reducerad kostnadsnivå. Vi på Advince har erfarenhet från många lyckosamma förändringsuppdrag med stor verksamhetspåverkan och god resultateffekt. Vi låter ert företag eller organisation dra nytta av vår kompetens och erfarenheter.

Ge förändringsmandatet till verksamheten

Vi ser också behov av att bryta ner den traditionella indelningen mellan management/verksamhet och dess stödsystem för att öka takten i organisationens förändringsarbete. I många lägen hämmar uppdelningen organisationens utveckling, ofta genom en inlåsning där gamla lösningar tar alltför stort fokus för nya innovationer.

Vår erfarenhet

Våra konsulter har erfarenhet från linjeansvar, besitter djup verksamhetskompetens samt förståelse kring systemens eller teknikens utveckling. På så vis stöttar vi våra kunder i att utvecklas, stärka sin roll inom branschen samt komma närmare sina kunder.