Underkonsulter

Nedan följer en kort presentation av några av personerna i Advinces underkonsultnätverk.

fade_line10002

Malin Edmar

För att förstärka vår kompetens kring IT-rätt, E-handel och avtalsjuridik har Advince knutit Malin Edmar, Advokatfirman EdmarLaw till Advince Group.

Malin har över 20 års erfarenhet från olika advokatbyråer och Microsoft Corporation USA.

fade_line10002

César Astete Luza

Med en bakgrund i logistik verkar idag César inom olika former av både internt och externt rapporteringsarbete.

César understryker att bra ledningsinformation, beslutsstöd och effektiva processer är grunden för förändringsarbete utifrån såväl ekonomifunktionens, företagsledningens som externa partners horisont.

fade_line10002

Filip Ekstrand

Filip Ekstrand har varit med sedan Advince grundades, år 2005. Filip agerar ofta kundansvarig för stora kunder där han leder projekt som tar fram IT Road Maps, väljer affärssystem eller behovsanalys för Business Intelligence.

Filip, som är civ ing från KTH samt RO/Kapten i ingenjörtrupperna, har 25 års erfarenhet av umgänge på ägar- och styrelsenivå. Han är en flitigt förekommande gästtalare på konferenser och kurser, är medförfattare i två böcker samt har varit gästskribent i bl a Dagens Industri, Computer Sweden, The Economist, Wall Street Journal och Finacial Times.


fade_line10002

Daniel Hutmacher

Daniel Hutmacher, vid Structured Concepts är SQL Server-specialist.

Daniels fokus är på BI, utveckling och prestandaoptimering såväl som utbildningar inom dessa områden.

fade_line10002

Anna Friis

Advince förstärker sin kompetens på verksamhetsutvecklingssidan genom att knyta Anna Friis till sitt nätverk. Hon har bakgrund i bioteknologi och läkemedel. Från att ha jobbat med produktutveckling och säkerhetsprocesser har efterföljande år präglats av fokus på förändringsarbete utifrån företagsledningens horisont rörande affärsmodell och produktprofilering.

Anna har stor vana att kommunicera med specialister, olika funktioner, ledningsgrupper, ägare och styrelser i både små såsom stora företag eller organisationer.

fade_line10002

Nigel Claridge

Användarvänlighet i applikationer och tjänster är något Advince håller högt. Inom dessa frågor samarbetar vi ofta med Nigel Claridge.

Nigel är specialiserad inom användarvänlighet, användbarhet och användarcentrerad design. Han hjälper företag att uppnå organisations- och affärsmässiga mål genom en balans mellan ny teknologi, korrekt funktionalitet och användbarhet.

fade_line10002

Kristoffer Gustafsson

Advince förstärker sin kompetens inom IT-infrastruktur genom att samarbeta med Kristoffer Gustafsson.

Kristoffer har en mångårig erfarenhet i roller  som IT-chef och IT-tekniker. Fokus kring infrastruktur och drift, speglat i olika åtaganden inom projektledning, upphandlingar, outsourcing/insourcing, förändringsprocesser och konsolidering.

fade_line10002

Benny Carlsson

Benny har en bred erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Han har arbetat med projektledning, verksamhetsutveckling och integration som brygga mellan teknik och verksamhet i ett flertal uppdrag.

Hans främsta styrka är den djupa kunskapen om affärssystem och de administrativa processerna samt förmåga att snabbt sätta sig in i kundens problem och hitta lämpliga lösningar.

fade_line10002

Carl Ekman

Advince knyter Carl Ekman, AB Viberö Management, till sig för att stärka sig  på IT-ledningssidan.

Från att tidigare tagit roller som utvecklare och projektledare i en rad större företag verkar Carl Ekman idag mer inom IT-ledning (CIO), lösningsarkitektur och IT-implementationsprojekt.

bild

fade_line10002