Underkonsulter

Nedan följer en kort presentation av några av personerna i Advinces underkonsultnätverk.

fade_line10002

Malin Edmar

För att förstärka vår kompetens kring IT-rätt, E-handel och avtalsjuridik har Advince knutit Malin Edmar, Advokatfirman EdmarLaw till Advince Group.

Malin har över 20 års erfarenhet från olika advokatbyråer och Microsoft Corporation USA.

fade_line10002

Daniel Hutmacher

Daniel Hutmacher, vid Structured Concepts är SQL Server-specialist.

Daniels fokus är på BI, utveckling och prestandaoptimering såväl som utbildningar inom dessa områden.

fade_line10002

Anna Friis

Advince förstärker sin kompetens på verksamhetsutvecklingssidan genom att knyta Anna Friis till sitt nätverk. Hon har bakgrund i bioteknologi och läkemedel. Från att ha jobbat med produktutveckling och säkerhetsprocesser har efterföljande år präglats av fokus på förändringsarbete utifrån företagsledningens horisont rörande affärsmodell och produktprofilering.

Anna har stor vana att kommunicera med specialister, olika funktioner, ledningsgrupper, ägare och styrelser i både små såsom stora företag eller organisationer.

fade_line10002

Nigel Claridge

Användarvänlighet i applikationer och tjänster är något Advince håller högt. Inom dessa frågor samarbetar vi ofta med Nigel Claridge.

Nigel är specialiserad inom användarvänlighet, användbarhet och användarcentrerad design. Han hjälper företag att uppnå organisations- och affärsmässiga mål genom en balans mellan ny teknologi, korrekt funktionalitet och användbarhet.

fade_line10002

Kristoffer Gustafsson

Advince förstärker sin kompetens inom IT-infrastruktur genom att samarbeta med Kristoffer Gustafsson.

Kristoffer har en mångårig erfarenhet i roller  som IT-chef och IT-tekniker. Fokus kring infrastruktur och drift, speglat i olika åtaganden inom projektledning, upphandlingar, outsourcing/insourcing, förändringsprocesser och konsolidering.

fade_line10002

Benny Carlsson

Benny har en bred erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Han har arbetat med projektledning, verksamhetsutveckling och integration som brygga mellan teknik och verksamhet i ett flertal uppdrag.

Hans främsta styrka är den djupa kunskapen om affärssystem och de administrativa processerna samt förmåga att snabbt sätta sig in i kundens problem och hitta lämpliga lösningar.

fade_line10002

Sven Helander

Advince förstärker sin kompetens inom verksamhetsstyrning och modellering för ekonomisk uppföljning genom att knyta Sven Helander till vårt nätverk.

Sven går ofta in i Interim Management-roller som ekonomichef och business controller där ledningsarbete, affärsutveckling och säljprocesser blir naturliga arbetsuppgifter. Sven verkar även inom projektledande roller vid implementering och utveckling av ekonomiska uppföljningsmodeller med tillhörande IT-stöd.

fade_line10002

 

Olle Tholander

Olle Tholander verkar i olika Advinceprojekt inom områden som verksamhetsutveckling, projektledning, strategiarbete och ledningsarbete.

Hans bakgrund är inom de kommersiella områdena av strategi, försäljning och sourcing och har erfarenhet från flera globala förändringsprojekt, COO- och CEO-roller.

fade_line10002