Sven Helander

Advince förstärker sin kompetens inom verksamhetsstyrning och modellering för ekonomisk uppföljning genom att knyta Sven Helander till vårt nätverk.

Sven går ofta in i Interim Management-roller som ekonomichef och business controller där ledningsarbete, affärsutveckling och säljprocesser blir naturliga arbetsuppgifter. Sven verkar även inom projektledande roller vid implementering och utveckling av ekonomiska uppföljningsmodeller med tillhörande IT-stöd.