Nytt uppdrag för Advince, Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har som flera andra offentliga verksamheter stor aktivitet för att förbättra upphandlings- och inköpsverksamheten arbetssätt samtidigt som krav ställs på att man ska ta nya digitala lösningar i bruk, inte minst de lagstöd som kom 2019 för att stödja en ökad andel e-handel.

Advinces uppdrag är att analysera och ge förslag på upphandlingsenhetens framtida organisation, arbetssätt och rutiner samt vilka digitala hjälpmedel man bör satsa på.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Nytt uppdrag för Advince, båttillverkaren Ryds

Advince tar nytt uppdrag och stöttar en av Sveriges större båttillverkare med expertis inom Supply Chain och digitalisering.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se.

Nytt uppdrag för Advince, verkstadsföretaget Haldex

Verkstadsföretaget Haldex med verksamhet över hela världen, kontor i 19 och tillverkning i 8 länder, efterfrågade metoder och lösningar för uppkoppling mot leverantörer i tillverknings-kedjan. 

Advince har i uppdrag att lämna förslag på metodik och hur olika typer av informations-flöden och meddelanden kan hanteras till alla leverantörer runt om i världen för att effektivisera processer och rutiner inom supply chain.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

I Corona-krisen spår

Hur kan vi hjälpa er i rådande läge och i Corona-krisens spår? Många aktiviteter hos våra kunder är uppskjutna eller står tills vidare helt stilla vilken frigjord tid för eftertanke men även möjligheter att hjälpa till med andra saker. Vi vill betona att Advince Group står vid våra kunders sida men kan även hjälpa andra företag och organisationer med råd och vara ett bollplank i strategiska frågor, diskutera förändringsbehov eller stötta i ert arbete med ökad kostnadskontroll/-analys eller leverantörsförhandlingar. 

Tveka inte att ta kontakt med oss för vidare diskussion.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se.

hashtag#HR hashtag#affärssystem hashtag#ERPhashtag#digitalisering hashtag#covid19