Nytt uppdrag för Advince, inom Med Tech – ”Solutions for Tomorrow”

Advince tar nytt uppdrag och stöttar ett intressant företag inom Med Tech-sektorn. Uppdraget består dels av ett aktivt strategiskt inköpsstöd, i första hand att hitta nya leverantörer som en följd av leveransproblem orsakade av Corona-krisen, samt dels en stöd- och rådgivande funktion inom Supply Chain, produktion och digitalisering.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Nytt uppdrag för Advince

Advince hjälper, tillsammans med Missionpoint, fastighetsbolaget Hemsö att välja en ny systemlösning för sin HR- och lönefunktion. HR-chef Ulrika Frisk ser fram emot att ta en ny modern lösning i bruk senare under året. 

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Nytt uppdrag – Försvarshögskolan

Ny ekonomimodell för Försvarshögskolan

Försvarshögskolan (FHS) förbereder en uppdatering av ekonomimodell och uppdrar åt Advince att ge ett kvalificerat stöd i form av rådgivning, analysarbete, framtagande av underlag och stöd i implementering av ny lösning. Uppdraget beräknas pågå under 2020 med möjlighet till förlängning under 2021.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se