Advince har tillsammans med Knowit startat upp ett råd för TBM (Technology Business Management)

Advince har tillsammans med en partnerfirma, Knowit, startat upp ett råd för TBM (Technology Business Management) hos myndigheter. Detta är en fristående fortsättning på den pilotstudie ESV genomförde med stöd av Advince på uppdrag av Regeringskansliet .

Ett flertal av de större svenska myndigheterna deltog vid första tillfället, med positiva resultat.

Detta är en del av vårt samhällsengagemang och användningen av TBM ökar möjligheterna för myndigheter att jämföra IT-användning och -kostnader. Över tid kan man lära av varandra och öka effektiviteten både hos enskilda myndigheter och hos hela den offentliga förvaltningen gemensamt.

Det fortsatta arbetet med TBM-rådet kommer organiseras och ledas av Skatteverket och Försäkringskassan på en operativ respektive strategisk nivå.

Advince deltog på P2P-dagen på Berns

Den 11 februari deltog vi som utställare för första gången på P2P-dagen på Berns. Mycket intressant dag med många givande diskussioner.

Ett aktuellt tema inom många organisationer och företag. Ofta får dessa förändringar ett för stort tekniskt fokus istället för att prioritera verksamhetsförändring. Vår erfarenhet är att, för att lyckas och få genomslag i verksamheten, krävs det stor kunskap både om hur digitalisering av en process påverkar arbetssätt och rutiner samt hur ett förändringsarbete genomförs.

#p2p