Advince och hållbarhet

Advince har, genom deltagande i Breakit:s Impact Challenge, genomlyst hela vår verksamhet och anpassat den att i möjligaste mån verka för en klimatsmartare och hållbar framtid. Detta genom att

  • Se över och vår resepolicy
  • Göra vår arbetsplats mer klimatsmart
  • Titta på våra leverantörers arbete i hållbarhetsfrågor och framgent premiera de som tydligt visar sitt ansvar på berörda områden
  • Sett över hur vår affärsmodell kan styra oss mot en mer hållbar framtid
  • Klimatkompenserat vårt förra verksamhetsår (genom sv.goclimateneutral.org)

Vi uppmuntrar självfallet alla våra branschkollegor, kunder och leverantörer att – om ni inte redan gör det – själva utmana er och genomlysa er verksamhet på motsvarande sätt!

En effektiv Supply Chain! – med PipeChain och Advince

Tid: 15.30–19.00 19:e november
Plats: Strandvägen 7A
Ort: Stockholm
Registrering från kl 15.30, kaffe och förfriskningar
Seminariet startar kl 16.00.

Anmäl dig här!

För att ett företag ska kunna nå en högre nivå av konkurrenskraft krävs en allomfattande förståelse av sin kärnverksamhet och hur man kan förändras. Supply chain är ett av de verksamhetsområden som de flesta företag missar potential värdeskapande och tillväxt.

PipeChain och Advince har tillsammans därför med hjälp av genomgående benchmarking och intervjuer med flera ledande personer och företag inom svenskt näringsliv tagit fram ett antal betydande nyckeltal för att mäta ett företags effektivitet i supply chain. Tillsammans med dessa nyckeltal vi vill presentera och diskutera flera olika åtgärdsförslag för verksamheter. Förslag med målet att effektivisera processer, sänka direkta kostnader och att frigöra kapital.

Vi vill därför varmt välkomna dig till ett högkvalitativt seminarium där tre av våra främsta experter inom supply chain vill hjälpa dig ska nytt värde och konkurrenskraft med hjälp av en effektiv supply chain.

Frågor vi kommer att besvara: 

  • Hur bedömer och mäter man effektivitet i Supply Chain?
  • Vilka KPI:er är i fokus? Hur kan digitala verktyg hjälpa till?
  • Hur förändrar man processen för att bli bäst i klassen?

Talare är Roland Jansson, Vice President på PipeChain samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd från Advince.

Anmäl dig här!