Advince Group tecknar partneravtal med tyska managementföretaget H&Z

Advince Group har tecknat ett partner-/samarbetsavtal med tyska managementkonsultföretaget H&Z.

Olle Tholander, nordenchef på H&Z ser partneravtalet som en möjlighet att med gemensamma krafter erbjuda marknaden ett starkt erbjudande. Vi kan öka närvaron på den lokala marknaden, få tillgång till erfarna lokala konsulter genom Advinces partnernätverk och därmed erbjuda kunder på den nordiska marknaden stora delar av vår tjänsteportfölj.

Carlolof Borgudd, VD, menar att detta ger Advince mer muskler genom tillgång till både ett tjänsteutbud med ett starkt konceptuellt stöd, där vi i första hand ser över tjänsterna knutna till Inköpsprocessen, framåt även inom digitalisering och andra tjänsteområden, och dessutom ett kompetent konsultnätverk ute i Europa.

E-handel på Upphandlingsmyndigheten

Advince har, genom vårt ramavtal med ESV för oberoende konsulttjänster för administrativa it-system inom området ekonomi, blivit avropade av Upphandlingsmyndigheten för att förbättra myndighetens e-handelsrutiner.

Uppdraget genomfördes under 2017 och omfattade uppsättning av processer och verktyg för en e-handelslösning samt framtagande av manualer för användare. En inköpshandbok togs fram för att Upphandlingsmyndighetens personal skulle få en bra bild av hur man arbetar på ett modernt och effektivt sätt med inköp. Handboken kommer även att ligga till grund för hur man inom andra myndigheter ska jobba med dessa frågor.

Pilotstudie på myndigheter om TBM

ESV genomför ett pilotuppdrag tillsammans med åtta myndigheter om att undersöka möjligheten att användandet av ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk, TBM, Technology Business Management. Detta för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader mellan olika enheter och bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter. För detta tar ESV stöd av Advince och uppdraget har hittills resulterat i en rapport till Regeringskansliet Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

Vidare analys av möjligheterna att använda ramverket TBM har tilldelats Advince för att förbereda inför Digitaliseringsmyndighetens övertagande av ansvaret under hösten 2018.

Advince hjälper Lantmännen i förvärv

Lantmännens har som ett led i sin tillväxtstrategi i Östersjöområdet förstärkt sin position inom nötfodermarknaden genom köpet av två fabriker från finska börsföretaget Rasio. Genom detta ökar de sitt erbjudande till de finska lantbrukarna.

Förberedelserna för förvärvet genomfördes av Advinces M&A-kunniga experter. Vi kommer nu även att genomföra integrationen efter att ”closing” är klar.