Advince gör analys av ”NIS-compliance” på energibolag

NIS-direktivet kommer att börja gälla i Sverige 10:e maj 2018. Myndigheter samt företag med verksamhet inom energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur kommer att beröras av direktivet.

Advince har nu fått i uppdrag att hjälpa en större, börsnoterad, el-producent att göra en genomlysning av vad som krävs för att vara redo för NIS den 10 maj 2018. Uppdraget ska vara klart i mitten av februari.

Advince tar nytt uppdrag

Advince genomför affärssystemsbyte åt riskkapitalbolagsägt verkstadsbolag. Advince har under hösten 2017 genomfört en förstudie hos kunden. Detta har resulterat i att beslut har fattats om att byta affärssystem. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Rumänien, Frankrike och ett antal länder till i Europa, kommer nu att påbörja bytet av affärsystem. Projektet kommer att ledas av Advinces erfarna projektledare.

Filip Ekstrand lämnar Advince Group

Konsultföretaget Advince, verksamma i gränslandet Management / IT, och Filip Ekstrand som en gång var med och grundade, går skilda vägar efter 13 år.

”Jag ser fram emot att arbeta i friare former och i olika konstellationer de närmaste åren”, säger Filip Ekstrand. ”Som oberoende konsult kan jag helt själv välja mina samarbetspartners, och efter att i nästan hela min karriär ha haft rollen som delägare – med allt vad det innebär av administration och personalansvar – ska det bli skönt att bara fokusera på kundernas utmaningar.” Advinces övriga delägare tar över Filips ägarandel, och separationen sker i bästa sämja.

”Kommer du att arbeta också fortsättningsvis med IT-strategier, affärssystem, användbarhet, BI och liknande” frågar CS.

”Javisst, lite har jag väl lärt mig under 30 år”, säger Filip. ”Men jag kommer också att ta mig an en del nya, eller snarare nygamla, utmaningar. Jag kommer att delta i ett forskningsprojekt som ska försöka ta reda på varför IT-projekt så ofta havererar. Men också arbeta tillsammans med det svenska företag som är ledande inom Lean och andra Toyota- och Scaniainspirerade idéer”.

Carlolof Borgudd, VD för Advince: ”Vi tackar Filip för de år vi arbetat tillsammans och hans bidrag till vårt strukturkapital. Och vi kommer säkert att ses & jobba ihop igen, men i andra samarbetsformer och Advince fortsätter sin verksamhet med starkt driv att hjälpa kunderna med förändringsprojekt inom ramen för deras olika digitaliseringsaktiviteter”.