Advince i CS om robotar och framtidens arbetsuppgifter

Filip Ekstrand, Advince, skriver i Computer Sweden Expert Network om robotar och framtidens arbetsuppgifter.

Enligt en rapport från Forrester riskerar 230 miljoner ”knowledge workers”, eller nio procent av den globala arbetsstyrkan, sina anställningar eftersom deras arbetsuppgifter tas över av robotar. Betyder detta att vi kommer att få ”arméer av arbetslösa som drar omkring i Europa”, som Karl Marx apokalyptiskt skrev? Hav lugn, Marx hade fel och Forrester har fel. Tvärt om kan vi dra nytta av denna automatisering, liksom vi gjort av tidigare automatiseringar.

Läs hela artikeln här.

 

Referat Digitaliseringsseminarium

Advince och SAM höll den 9 februari ett välbesökt seminarium på det idag omtalade temat Digitalisering.

Digitalisering, ibland kallat Digital Transformation, diskuteras just nu i alla företag och är ett högt prioriterat ämne för styrelser och ledningsgrupper i Sveriges företag och organisationer.

Samtidigt råder en viss förvirring om vad digitaliseringen egentligen innebär. Frågeställningar som behandlades var bland annat:

  • Hur kan just vårt företag dra nytta av digitaliseringen?
  • Var ska vi börja?
  • Vilka mål ska vi sätta upp?

Ta gärna del av hela referatet från seminariet här!