DI uppmärksammar Advincekund Mitt Alby

I ledarkolumnen i Dagens Industri (26 maj 2016) uppmärksammas Procuritasgrundaren Michael Ahlström och hans förvärv av miljonprogrammet Albyberget, Mitt Alby.

Under 2014-2015 hjälpte Advince Anders J Ahlström Fastighets AB och framförallt dotterbolaget Mitt Alby vid avknoppningen av Albyberget från Botkyrkabyggen med att sätta upp en komplett ny IT-miljö lämpligt för ett fastighetsbolag. Alltifrån fastighetsskötselsystem till kontors-IT sattes upp och samtliga system hanteras av en driftspartner som hostad lösning.

Läs ledaren här.

Advince outsourcar åt belgiskt hygienföretag

Advince hjälper för närvarande ett belgiskt företag som tillverkar rengöringsmedel, biocider, veterinärmedicinska läkemedel riktat mot produktion inom agrikultur.

Företaget är en global aktör som agerar i 85 länder och har ca. 200 anställda. Uppdraget innefattar kravställning, upphandling och införande av en ny outsouringpartner för hela IT-miljön hos kunden.

27