Advince hjälper fastighetsbolag

Advince har fått till uppgift att genomföra en förstudie kopplat till inköp på ett rikstäckande fastighetsbolag.

Förstudien innefattar en analys av organisationen, dess processer, verktyg samt strategier och mål – kopplat till inköp. Bolaget har de senaste åren haft en hög tillväxt och äger boende-, kommersiella- samt hotellfastigheter över hela landet. De önskar effektivisera samt automatisera sin beställningsprocess och valt Advince som partner för en initial förstudie.

Advince arbetar med Folkhälsomyndigheten

Bild1Advince fortsätter att arbeta med offentlig sektor och kommer under våren stödja Folkhälsomyndigheten i deras arbete med att skapa struktur och strategi för IT-relaterade områden. Det innefattar exempelvis att få till en verksamhetsorienterad styrning av IT som kan hantera komplexiteten i en myndighets uppdrag och ensad syn på projekt- och portföljhantering.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Visionen är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.