Dagens Industri uppmärksammar Advincekund Mitt Alby

I Dagens Industri (17 februari 2016) uppmärksammas Procuritasgrundaren Michael Ahlström och hans förvärv av miljonprogrammet Albyberget, Mitt Alby.

Under 2014-2015 hjälpte Advince Anders J Ahlström Fastighets AB och framförallt dotterbolaget Mitt Alby vid avknoppningen av Albyberget från Botkyrkabyggen med att sätta upp en komplett ny IT-miljö lämpligt för ett fastighetsbolag. Alltifrån fastighetsskötselsystem till kontors-IT sattes upp och samtliga system hanteras av en driftspartner som hostad lösning.

Frukostseminarium om inköpsprocesser

På torsdagsmorgonen den 11 februari genomförde Advince tillsammans med Unit4 ett seminarium om inköpsprocesser.  De cirka 40 deltagarna fick lyssna till olika inköpscase från såväl tung industri som inom sjukvården.

Advince berättade också vår syn på strategiskt inköp och hur man bäst tar sig dit, samt om styrkan i kraftfulla verktyg för spendanalys och hur vi arbetar med dessa.

Kontakta oss så kommer vi gärna och berättar mer om våra tjänster inom inköpsanalys!

advince_unit4

Advincekund i stor outsourcingaffär

nilleAdvince hjälpte under 2015 lågpriskedjan Nille att flytta sina applikationer och data till en extern molnplattform för att få en skalbar IT-lösning. Sourcingpartnern tar också ansvar för driften av hela IT-lösningen. Avtalet gäller i fem år och har ett förväntat värde på över 20 miljoner norska kronor. I Verkstadsforum #7 2015 uttalar sig Børre Opsahl, CFO: ”Genom att frigöra oss från egen drift av datorer och servrar och istället köpa personoberoende standardtjänster som snabbt skalar efter våra behov blir det enklare att utveckla Nille de kommande åren.”