Frukostseminarium om spendanalys

Datum och tid: 2015-10-29 08:00 – 10:00egbs_advince
Plats: egbs, Bredgränd 4, 2 tr, 753 20 Uppsala

ANMÄL DIG HÄR

Myndigheter, kommuner och företag förlorar miljontals kronor bara genom att inte följa de avtal man investerat tid och pengar i att upprätta. Av samma skäl har det blivit mer och mer aktuellt att på allvar titta närmare på ”spendanalys” och ”inköpsanalys”.

Vi anordnar nu ett frukostseminarium om detta, torsdagen den 29 oktober i EGBS lokaler i Uppsala, i samarbete med Advince.

Syftet med en inköpsanalys är att få effektivare inköp – genom insikt och erfarenhet. För att få en bild över en inköpsorganisations utveckling och potential görs en inköpsanalys i några olika steg. Utifrån en insamling av inköpsdata genomförs dataanalyser för att få en bild av hur de totala inköpen, ”spend”, ser ut för hela organisationen, uppdelat efter olika kriterier som fastställts.

Som en uppföljning till analysen penetreras organisationens hantering av inköp, inköpares beteende, avtalstrohet och de processer som berörs. Analysen baseras både på insamling av data samt intervjuer och workshops med nyckelpersoner i organisationen.

Agenda
Kl: 08:00 – 08:30 – Registrering och frukost
Kl: 08:30 – 08:45 – Jonas Möller, Manager Business Consulting, EGBS
Kl: 08:45 – 09:15 – Måns Fajerson, Partner och Managementkonsult, Advince
Kl: 09:15 – 09:45 – Greger Blomster, Affärsområdeschef, EGBS
Kl: 09:45 – 10:00 – Frågor

Jonas Möller, hälsar välkommen och berättar övergripande om vårt gemensamma erbjudande.
Måns Fajerson, berättar om nyttan med inköpsanalys och hur deras kunskap och erfarenhet kan förbättra samt effektivisera processen.
Greger Blomster, visar möjligheterna med att använda Qliks produkter för inköpsanalys.

ANMÄL DIG HÄR

Läs mer om egbs här.

Varmt välkommen!

Advince deltar på ESV-dagen

esvSom avropbara på Ekonomistyrningsverkets (ESV) ramavtal för Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system inom området ekonomi deltar Advince på ESV-dagen 2015.

Från esv.se:

Temat på årets ESV-dag är Uppgradera till senaste version av staten – effektivisering i en ny verklighet. Som alltid har vi en gemensam förmiddag där vi inspireras av kolleger från andra myndigheter, forskare, debattörer och ministrar. I år kommer vi också att göra en internationell utblick och få höra hur den brittiska förvaltningen arbetar med utveckling och förbättring.

Läs mer om ESV-dagen här.