Advince hjälper Mitt Alby

”Han var bland de första som köpte ut och omvandlade gamla trötta industribolag. Nu ska Mikael Ahlström göra om tricket med miljonprogrammets bedagade bostadsområden.”

Advince bistår Mikael Ahlström och Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB med det uppmärksammande utköpet av hyresfastigheterna på Albyberget ur Botkyrkabyggen. Läs artikeln i Veckans affärer här.

ESV tecknar ramavtal med Advince

esvEkonomistyrningsverket (ESV) fattade den 25 oktober 2013 beslut om tilldelning avseende statliga ramavtal för Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system inom området ekonomi.

Efter överprövning står upphandlingen fast och den 7 februari 2014 skrevs avtalet på.

Läs mer här (ESV:s utlåtande) samt artikel.