Upphandling inköpssystem på Veidekke

Advince har under våren bistått Veidekke i arbetet med att upphandla ett gemensamt inköpssystem. En tjänst för att sammankoppla underleverantörer och beställare, där all kommunikation, offertvärdering och avtalshantering ska ske.

ESV anlitar Advince för flera uppdrag

Advince har på kort tid blivit anlitade av ESV för en handfull uppdrag:

 • Under hösten genomfördes en fallstudie av avrop på ESV:s ramavtal för Ekonomisystem. Fem myndigheter besöktes, spridda i Sverige och av varierande storlek.
 • I arbetet att stärka myndigheter som avropat ovan nämnt ramavtals förvaltningssituation har Advince tagit fram tips och råd för dialog med leverantör, förvaltningsorganisation etc.
 • ESV tar stöd av Advince för att genomföra sitt uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Flera nya uppdrag för Advince

Advince är stolta och glada att meddela att vi på kort tid har påbörjat flera nya initiativ:

 • Vi hjälper ett servicebolag i fastighetsbranschen, verksamt i Norden, med strategiska val rörande sitt systemstöd.
 • Advince har ombetts att göra en översyn av rådande IT-strategi för en koncern i reparations- och reservdelsbranschen för bilar.
 • Advince bistår en koncern verkande i biltillbehörsbranschen med ett nytt affärssystemsval.

Den effektiva inköpsorganisationen

SPN och Advince Group bjuder in till seminarium den 16 maj

Hur digitaliseras inköpsprocessen för att skapa effekt på kort och lång sikt?

 • Har vi en effektiv inköpsprocess?
 • Lönar det sig att digitalisera allt?
 • Hur involverar och engagerar jag verksamheten?

Ta del av hela inbjudan här. Varmt välkommen!

Advince i CS om robotar och framtidens arbetsuppgifter

Filip Ekstrand, Advince, skriver i Computer Sweden Expert Network om robotar och framtidens arbetsuppgifter.

Enligt en rapport från Forrester riskerar 230 miljoner ”knowledge workers”, eller nio procent av den globala arbetsstyrkan, sina anställningar eftersom deras arbetsuppgifter tas över av robotar. Betyder detta att vi kommer att få ”arméer av arbetslösa som drar omkring i Europa”, som Karl Marx apokalyptiskt skrev? Hav lugn, Marx hade fel och Forrester har fel. Tvärt om kan vi dra nytta av denna automatisering, liksom vi gjort av tidigare automatiseringar.

Läs hela artikeln här.

 

Referat Digitaliseringsseminarium

Advince och SAM höll den 9 februari ett välbesökt seminarium på det idag omtalade temat Digitalisering.

Digitalisering, ibland kallat Digital Transformation, diskuteras just nu i alla företag och är ett högt prioriterat ämne för styrelser och ledningsgrupper i Sveriges företag och organisationer.

Samtidigt råder en viss förvirring om vad digitaliseringen egentligen innebär. Frågeställningar som behandlades var bland annat:

 • Hur kan just vårt företag dra nytta av digitaliseringen?
 • Var ska vi börja?
 • Vilka mål ska vi sätta upp?

Ta gärna del av hela referatet från seminariet här!

Seminarium 9 februari: Digitalisering

Digitalisering, ibland kallat Digital Transformation, diskuteras just nu i alla företag och är ett högt prioriterat ämne för styrelser och ledningsgrupper i Sveriges företag och organisationer.

Samtidigt råder en viss förvirring om vad digitaliseringen egentligen innebär. Hur kan just vårt företag dra nytta av digitaliseringen? Var ska vi börja? Vilka mål ska vi sätta upp?

Talare

Gästtalare: Leif Östling
Fredrik Lagergren, SAM
Filip Ekstrand, Advince

Innehåll

Välkommen på vårt seminarium ”Digitalisering ur ett styrelse- och VD-perspektiv”. Med hjälp av Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv och före detta VD för Scania samt våra erfarna medarbetare Fredrik Lagergren (SAM) och Filip Ekstrand (Advince) tittar vi på digitaliseringen inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att digitaliseringsstrategierna skall planläggas, initieras och bli verklighet.
——————————————————————————————————————
Leif Östling behöver ingen närmare presentation.

SAM och Advince har tillsammans mycket lång erfarenhet av att bistå ledande företag i förändringsprojekt som syftar till att konsistent prestera bättre än sina konkurrenter och därmed leverera maximal avkastning / värdeökning till sina ägare. Bland kunderna återfinns alla de ledande Private Equity-aktörerna i Norden och London, samt flera av Nordens ledande företag.
——————————————————————————————————————
Tid: 9 februari, kl. 15.30–19.00
Plats: 7A, Strandvägen 7A, Stockholm
Registrering från kl 1530, kaffe och förfriskningar
Seminariet startar kl 1600.

Anmäl dig på seminarium@advince.se redan idag!