Advince hjälper Lantmännen i förvärv

Lantmännens har som ett led i sin tillväxtstrategi i Östersjöområdet förstärkt sin position inom nötfodermarknaden genom köpet av två fabriker från finska börsföretaget Rasio. Genom detta ökar de sitt erbjudande till de finska lantbrukarna.

Förberedelserna för förvärvet genomfördes av Advinces M&A-kunniga experter. Vi kommer nu även att genomföra integrationen efter att ”closing” är klar.

Nya uppdrag

Vart fjärde år genomför Trafikverket ett utredningsprojekt rörande de kommande årens investeringar i transportsystemet på uppdrag av Näringsdepartementet. Uppdraget resulterar i en rapport ”Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029” som är underlag för regeringens investeringsbeslut.

Advince fick i uppdrag att dels utreda hur utredningsprojektet genomförts samt dels ge förslag på hur arbetsmoment kan överföras från projektet till löpande arbete i linjen. Det betonades också hur man i mellan-perioden ytterligare kan förbereda sig inför nästa utredningsomgång.

 

Välkommen på vårmingel 16 maj

 Advince i samarbete med SPN och Global PMI Partners bjuder till vårmingel i våra gemensamma lokaler på S:t Eriksgatan 63, (ingång från S:t Eriksterrassen), onsdag 16 maj från kl. 17 och hela kvällen.

Vi bjuder på mat och dryck samt lite underhållning i mingelmiljö.

Skicka ett email till info@advince.se om du vill komma.

Advince – ett oberoende konsultföretag med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering.

SPN – sourcingrådgivare med expertis inom upphandling, strategi, beställarorganisation och transformation.

Global PMI Partners – rådgivning och resurser inom förvärvsintegration (M&A integration), carve-outs och avyttringar.

myFC har gett Advince i uppdrag att handla upp ett affärssystem

myFC, listat på First North Stockholm, har gett Advince i uppdrag att handla upp ett affärssystem. myFC står i begrepp att gå från ett svenskt utvecklingsbolag till att börja producera varor åt kunder på den globala marknaden.

Advince kommer med sin långa erfarenhet och väl utvecklade processer för att välja systemlösningar kombinerat med sitt oberoende från leverantörerna att hitta en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning åt myFC.

Advince gör analys av ”NIS-compliance” på energibolag

NIS-direktivet kommer att börja gälla i Sverige 10:e maj 2018. Myndigheter samt företag med verksamhet inom energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur kommer att beröras av direktivet.

Advince har nu fått i uppdrag att hjälpa en större, börsnoterad, el-producent att göra en genomlysning av vad som krävs för att vara redo för NIS den 10 maj 2018. Uppdraget ska vara klart i mitten av februari.

Advince tar nytt uppdrag

Advince genomför affärssystemsbyte åt riskkapitalbolagsägt verkstadsbolag. Advince har under hösten 2017 genomfört en förstudie hos kunden. Detta har resulterat i att beslut har fattats om att byta affärssystem. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Rumänien, Frankrike och ett antal länder till i Europa, kommer nu att påbörja bytet av affärsystem. Projektet kommer att ledas av Advinces erfarna projektledare.

Filip Ekstrand lämnar Advince Group

Konsultföretaget Advince, verksamma i gränslandet Management / IT, och Filip Ekstrand som en gång var med och grundade, går skilda vägar efter 13 år.

”Jag ser fram emot att arbeta i friare former och i olika konstellationer de närmaste åren”, säger Filip Ekstrand. ”Som oberoende konsult kan jag helt själv välja mina samarbetspartners, och efter att i nästan hela min karriär ha haft rollen som delägare – med allt vad det innebär av administration och personalansvar – ska det bli skönt att bara fokusera på kundernas utmaningar.” Advinces övriga delägare tar över Filips ägarandel, och separationen sker i bästa sämja.

”Kommer du att arbeta också fortsättningsvis med IT-strategier, affärssystem, användbarhet, BI och liknande” frågar CS.

”Javisst, lite har jag väl lärt mig under 30 år”, säger Filip. ”Men jag kommer också att ta mig an en del nya, eller snarare nygamla, utmaningar. Jag kommer att delta i ett forskningsprojekt som ska försöka ta reda på varför IT-projekt så ofta havererar. Men också arbeta tillsammans med det svenska företag som är ledande inom Lean och andra Toyota- och Scaniainspirerade idéer”.

Carlolof Borgudd, VD för Advince: ”Vi tackar Filip för de år vi arbetat tillsammans och hans bidrag till vårt strukturkapital. Och vi kommer säkert att ses & jobba ihop igen, men i andra samarbetsformer och Advince fortsätter sin verksamhet med starkt driv att hjälpa kunderna med förändringsprojekt inom ramen för deras olika digitaliseringsaktiviteter”.

Advince hjälper biltillbehörskedja med IT Road Map

Ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför biltillbehör har uppdragit åt Advince att göra en IT Road Map, inkluderande val av affärssystem och BI-lösning. I uppdraget ingår också att bättre bereda kunden på sin digitala transformation, samt IT-mässigt stödja framför allt tillverkningsenheterna att införa ständigt förbättrande produktionsmetoder. Produktionen sker huvudsakligen i Polen och Rumänien, med de utmaningar detta medför.

BI i Life Science-branschen

Advince har engagerats av ett danskt företag i Life Science-branschen för att kravställa och implementera en Business Intelligence-lösning (BI). Företaget är globalt verksamt och ägs av en svensk Private Equity-aktör. Den första delen av applikationen har nyligen driftsatts och ger företagsledningen möjlighet att mäta och följa upp försäljning och lönsamhet, enhetligt definierat i hela gruppen, på produkt- och kundnivå samt geografiskt. I kommande projektsteg kommer andra finansiella nyckeltal att följas upp, och gemensamma verktyg för Master Data Management att införas.