myFC har gett Advince i uppdrag att handla upp ett affärssystem

myFC, listat på First North Stockholm, har gett Advince i uppdrag att handla upp ett affärssystem. myFC står i begrepp att gå från ett svenskt utvecklingsbolag till att börja producera varor åt kunder på den globala marknaden.

Advince kommer med sin långa erfarenhet och väl utvecklade processer för att välja systemlösningar kombinerat med sitt oberoende från leverantörerna att hitta en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning åt myFC.

Advince gör analys av ”NIS-compliance” på energibolag

NIS-direktivet kommer att börja gälla i Sverige 10:e maj 2018. Myndigheter samt företag med verksamhet inom energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur kommer att beröras av direktivet.

Advince har nu fått i uppdrag att hjälpa en större, börsnoterad, el-producent att göra en genomlysning av vad som krävs för att vara redo för NIS den 10 maj 2018. Uppdraget ska vara klart i mitten av februari.

Advince tar nytt uppdrag

Advince genomför affärssystemsbyte åt riskkapitalbolagsägt verkstadsbolag. Advince har under hösten 2017 genomfört en förstudie hos kunden. Detta har resulterat i att beslut har fattats om att byta affärssystem. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Rumänien, Frankrike och ett antal länder till i Europa, kommer nu att påbörja bytet av affärsystem. Projektet kommer att ledas av Advinces erfarna projektledare.

Filip Ekstrand lämnar Advince Group

Konsultföretaget Advince, verksamma i gränslandet Management / IT, och Filip Ekstrand som en gång var med och grundade, går skilda vägar efter 13 år.

”Jag ser fram emot att arbeta i friare former och i olika konstellationer de närmaste åren”, säger Filip Ekstrand. ”Som oberoende konsult kan jag helt själv välja mina samarbetspartners, och efter att i nästan hela min karriär ha haft rollen som delägare – med allt vad det innebär av administration och personalansvar – ska det bli skönt att bara fokusera på kundernas utmaningar.” Advinces övriga delägare tar över Filips ägarandel, och separationen sker i bästa sämja.

”Kommer du att arbeta också fortsättningsvis med IT-strategier, affärssystem, användbarhet, BI och liknande” frågar CS.

”Javisst, lite har jag väl lärt mig under 30 år”, säger Filip. ”Men jag kommer också att ta mig an en del nya, eller snarare nygamla, utmaningar. Jag kommer att delta i ett forskningsprojekt som ska försöka ta reda på varför IT-projekt så ofta havererar. Men också arbeta tillsammans med det svenska företag som är ledande inom Lean och andra Toyota- och Scaniainspirerade idéer”.

Carlolof Borgudd, VD för Advince: ”Vi tackar Filip för de år vi arbetat tillsammans och hans bidrag till vårt strukturkapital. Och vi kommer säkert att ses & jobba ihop igen, men i andra samarbetsformer och Advince fortsätter sin verksamhet med starkt driv att hjälpa kunderna med förändringsprojekt inom ramen för deras olika digitaliseringsaktiviteter”.

Advince hjälper biltillbehörskedja med IT Road Map

Ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför biltillbehör har uppdragit åt Advince att göra en IT Road Map, inkluderande val av affärssystem och BI-lösning. I uppdraget ingår också att bättre bereda kunden på sin digitala transformation, samt IT-mässigt stödja framför allt tillverkningsenheterna att införa ständigt förbättrande produktionsmetoder. Produktionen sker huvudsakligen i Polen och Rumänien, med de utmaningar detta medför.

BI i Life Science-branschen

Advince har engagerats av ett danskt företag i Life Science-branschen för att kravställa och implementera en Business Intelligence-lösning (BI). Företaget är globalt verksamt och ägs av en svensk Private Equity-aktör. Den första delen av applikationen har nyligen driftsatts och ger företagsledningen möjlighet att mäta och följa upp försäljning och lönsamhet, enhetligt definierat i hela gruppen, på produkt- och kundnivå samt geografiskt. I kommande projektsteg kommer andra finansiella nyckeltal att följas upp, och gemensamma verktyg för Master Data Management att införas.

Upphandling inköpssystem på Veidekke

Advince har under våren bistått Veidekke i arbetet med att upphandla ett gemensamt inköpssystem. En tjänst för att sammankoppla underleverantörer och beställare, där all kommunikation, offertvärdering och avtalshantering ska ske.

ESV anlitar Advince för flera uppdrag

Advince har på kort tid blivit anlitade av ESV för en handfull uppdrag:

  • Under hösten genomfördes en fallstudie av avrop på ESV:s ramavtal för Ekonomisystem. Fem myndigheter besöktes, spridda i Sverige och av varierande storlek.
  • I arbetet att stärka myndigheter som avropat ovan nämnt ramavtals förvaltningssituation har Advince tagit fram tips och råd för dialog med leverantör, förvaltningsorganisation etc.
  • ESV tar stöd av Advince för att genomföra sitt uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Flera nya uppdrag för Advince

Advince är stolta och glada att meddela att vi på kort tid har påbörjat flera nya initiativ:

  • Vi hjälper ett servicebolag i fastighetsbranschen, verksamt i Norden, med strategiska val rörande sitt systemstöd.
  • Advince har ombetts att göra en översyn av rådande IT-strategi för en koncern i reparations- och reservdelsbranschen för bilar.
  • Advince bistår en koncern verkande i biltillbehörsbranschen med ett nytt affärssystemsval.