Nytt uppdrag för Advince, Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har som flera andra offentliga verksamheter stor aktivitet för att förbättra upphandlings- och inköpsverksamheten arbetssätt samtidigt som krav ställs på att man ska ta nya digitala lösningar i bruk, inte minst de lagstöd som kom 2019 för att stödja en ökad andel e-handel.

Advinces uppdrag är att analysera och ge förslag på upphandlingsenhetens framtida organisation, arbetssätt och rutiner samt vilka digitala hjälpmedel man bör satsa på.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Nytt uppdrag för Advince, båttillverkaren Ryds

Advince tar nytt uppdrag och stöttar en av Sveriges större båttillverkare med expertis inom Supply Chain och digitalisering.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se.

Nytt uppdrag för Advince, verkstadsföretaget Haldex

Verkstadsföretaget Haldex med verksamhet över hela världen, kontor i 19 och tillverkning i 8 länder, efterfrågade metoder och lösningar för uppkoppling mot leverantörer i tillverknings-kedjan. 

Advince har i uppdrag att lämna förslag på metodik och hur olika typer av informations-flöden och meddelanden kan hanteras till alla leverantörer runt om i världen för att effektivisera processer och rutiner inom supply chain.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

I Corona-krisen spår

Hur kan vi hjälpa er i rådande läge och i Corona-krisens spår? Många aktiviteter hos våra kunder är uppskjutna eller står tills vidare helt stilla vilken frigjord tid för eftertanke men även möjligheter att hjälpa till med andra saker. Vi vill betona att Advince Group står vid våra kunders sida men kan även hjälpa andra företag och organisationer med råd och vara ett bollplank i strategiska frågor, diskutera förändringsbehov eller stötta i ert arbete med ökad kostnadskontroll/-analys eller leverantörsförhandlingar. 

Tveka inte att ta kontakt med oss för vidare diskussion.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se.

hashtag#HR hashtag#affärssystem hashtag#ERPhashtag#digitalisering hashtag#covid19

Nytt uppdrag för Advince, inom Med Tech – ”Solutions for Tomorrow”

Advince tar nytt uppdrag och stöttar ett intressant företag inom Med Tech-sektorn. Uppdraget består dels av ett aktivt strategiskt inköpsstöd, i första hand att hitta nya leverantörer som en följd av leveransproblem orsakade av Corona-krisen, samt dels en stöd- och rådgivande funktion inom Supply Chain, produktion och digitalisering.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Nytt uppdrag för Advince

Advince hjälper, tillsammans med Missionpoint, fastighetsbolaget Hemsö att välja en ny systemlösning för sin HR- och lönefunktion. HR-chef Ulrika Frisk ser fram emot att ta en ny modern lösning i bruk senare under året. 

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Nytt uppdrag – Försvarshögskolan

Ny ekonomimodell för Försvarshögskolan

Försvarshögskolan (FHS) förbereder en uppdatering av ekonomimodell och uppdrar åt Advince att ge ett kvalificerat stöd i form av rådgivning, analysarbete, framtagande av underlag och stöd i implementering av ny lösning. Uppdraget beräknas pågå under 2020 med möjlighet till förlängning under 2021.

Advince effektiviserar och förbättrar verksamheter genom förändringsledning, verksamhetsutveckling och att införa rätt digital teknik. Konsultbolaget har funnits sedan 2005 och huvudkontoret ligger i Stockholm. www.advince.se

Advince har tillsammans med Knowit startat upp ett råd för TBM (Technology Business Management)

Advince har tillsammans med en partnerfirma, Knowit, startat upp ett råd för TBM (Technology Business Management) hos myndigheter. Detta är en fristående fortsättning på den pilotstudie ESV genomförde med stöd av Advince på uppdrag av Regeringskansliet .

Ett flertal av de större svenska myndigheterna deltog vid första tillfället, med positiva resultat.

Detta är en del av vårt samhällsengagemang och användningen av TBM ökar möjligheterna för myndigheter att jämföra IT-användning och -kostnader. Över tid kan man lära av varandra och öka effektiviteten både hos enskilda myndigheter och hos hela den offentliga förvaltningen gemensamt.

Det fortsatta arbetet med TBM-rådet kommer organiseras och ledas av Skatteverket och Försäkringskassan på en operativ respektive strategisk nivå.

Advince deltog på P2P-dagen på Berns

Den 11 februari deltog vi som utställare för första gången på P2P-dagen på Berns. Mycket intressant dag med många givande diskussioner.

Ett aktuellt tema inom många organisationer och företag. Ofta får dessa förändringar ett för stort tekniskt fokus istället för att prioritera verksamhetsförändring. Vår erfarenhet är att, för att lyckas och få genomslag i verksamheten, krävs det stor kunskap både om hur digitalisering av en process påverkar arbetssätt och rutiner samt hur ett förändringsarbete genomförs.

#p2p

Advince och hållbarhet

Advince har, genom deltagande i Breakit:s Impact Challenge, genomlyst hela vår verksamhet och anpassat den att i möjligaste mån verka för en klimatsmartare och hållbar framtid. Detta genom att

  • Se över och vår resepolicy
  • Göra vår arbetsplats mer klimatsmart
  • Titta på våra leverantörers arbete i hållbarhetsfrågor och framgent premiera de som tydligt visar sitt ansvar på berörda områden
  • Sett över hur vår affärsmodell kan styra oss mot en mer hållbar framtid
  • Klimatkompenserat vårt förra verksamhetsår (genom sv.goclimateneutral.org)

Vi uppmuntrar självfallet alla våra branschkollegor, kunder och leverantörer att – om ni inte redan gör det – själva utmana er och genomlysa er verksamhet på motsvarande sätt!