Advince och hållbarhet

Advince har, genom deltagande i Breakit:s Impact Challenge, genomlyst hela vår verksamhet och anpassat den att i möjligaste mån verka för en klimatsmartare och hållbar framtid. Detta genom att

 • Se över och vår resepolicy
 • Göra vår arbetsplats mer klimatsmart
 • Titta på våra leverantörers arbete i hållbarhetsfrågor och framgent premiera de som tydligt visar sitt ansvar på berörda områden
 • Sett över hur vår affärsmodell kan styra oss mot en mer hållbar framtid
 • Klimatkompenserat vårt förra verksamhetsår (genom sv.goclimateneutral.org)

Vi uppmuntrar självfallet alla våra branschkollegor, kunder och leverantörer att – om ni inte redan gör det – själva utmana er och genomlysa er verksamhet på motsvarande sätt!

En effektiv Supply Chain! – med PipeChain och Advince

Tid: 15.30–19.00 19:e november
Plats: Strandvägen 7A
Ort: Stockholm
Registrering från kl 15.30, kaffe och förfriskningar
Seminariet startar kl 16.00.

Anmäl dig här!

För att ett företag ska kunna nå en högre nivå av konkurrenskraft krävs en allomfattande förståelse av sin kärnverksamhet och hur man kan förändras. Supply chain är ett av de verksamhetsområden som de flesta företag missar potential värdeskapande och tillväxt.

PipeChain och Advince har tillsammans därför med hjälp av genomgående benchmarking och intervjuer med flera ledande personer och företag inom svenskt näringsliv tagit fram ett antal betydande nyckeltal för att mäta ett företags effektivitet i supply chain. Tillsammans med dessa nyckeltal vi vill presentera och diskutera flera olika åtgärdsförslag för verksamheter. Förslag med målet att effektivisera processer, sänka direkta kostnader och att frigöra kapital.

Vi vill därför varmt välkomna dig till ett högkvalitativt seminarium där tre av våra främsta experter inom supply chain vill hjälpa dig ska nytt värde och konkurrenskraft med hjälp av en effektiv supply chain.

Frågor vi kommer att besvara: 

 • Hur bedömer och mäter man effektivitet i Supply Chain?
 • Vilka KPI:er är i fokus? Hur kan digitala verktyg hjälpa till?
 • Hur förändrar man processen för att bli bäst i klassen?

Talare är Roland Jansson, Vice President på PipeChain samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd från Advince.

Anmäl dig här!

Nyhetsbrev vår 2019

 • Ny partner, Tim Sönderskov
 • Advince certifierar sina konsulter i ramverket TBM—Technology Business Management
 • Konceptet Inköpsanalys tas väl emot av våra kunder
 • Nätverket växer, drygt 30 seniora medarbetare med bred kompetens
 • Seminarium Kategoristyrning och inköpsanalys
 • Nya kunder i ett urval

Ny partner, Tim Sönderskov

Tim Sönderskov, tidigare CEO på driftbolaget Devinix, är ny partner i Advince sedan årsskiftet. Tim kompletterar teamet med sin kompetens inom IT Governance, ledarskap inom IT/IS, projekt- och förändringsledning samt SAP.

Vi är mycket nöjda med att få in Tim i teamet för vår satsning framåt, säger Carlolof Borgudd, senior partner.

Advince certifierar sina konsulter i ramverket TBM—Technology Business Management

Användning av ramverket TBM ökar förutsättningarna korrekta beslut och IT-, finans- och affärsverksamheten får en mer transparent möjlighet att tillsammans värdera situationen. När IT-kostnaderna hanteras enligt ramverkets standardiserade taxonomi och beskrivningsmodell skapas bättre underlag för både budgetarbete och investeringar.

Advinces nya partner Tim Sönderskov ser ”TBM som ytterligare verktyg i arbetet att stödja våra kunders strategiska hantering av IT/IS”.

Konceptet Inköpsanalys tas väl emot av våra kunder

Tillsammans med Spend by Exitia har Advince både vidareutvecklat metodiken i tjänsten Inköpsanalys och tecknat avtal med flera kunder.

Genom verktyget får vi en förbättrad detaljnivå och säkerhet i de analyser som görs av inköpsverksamheten vilket leder till bättre förslag på förändringar och tydliggör de besparingar som kan uppnås, säger Måns Fajerson, senior partner.

Nätverket växer, drygt 30 seniora medarbetare med bred kompetens

Vi fortsätter på den inslagna vägen att rekrytera erfarna medarbetare, ofta tidigare linjechefer, till vårt nätverk som växt till närmare 30 konsulter. Två av dem är:

Jerker Bergström, förstärker Advince med sin kompetens och erfarenhet inom områden som portföljhantering, projekt- och förändringsledning, samt hantering av strategi- och affärsplaner. Jerker kombinerar förståelse för affärsmöjligheter och önskade effekter med en djup teknisk förståelse för IT-lösningar, parat med en förmåga att leverera och få det gjort.

Kristoffer Gustafsson, kompletterar Advince med sin kompetens inom IT Governance och infrastruktur, projektledning, upphandlingar, outsourcing/insourcing, förändringsprocesser och konsolidering. Kristoffer har en mångårig erfarenhet som IT-chef.

Seminarium Kategoristyrning och inköpsanalys

Den 6 februari höll Advince ett seminarium om kategoristyrning och inköpsanalys.

Vi tittade på hur inköpsarbetet, inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att hur det skall planläggas, initieras och bli verklighet. Detta gjordes med hjälp av Hans Lindblom, tidigare inköpsdirektör i olika internationella bolag, Andreas Olivin, erfaren inköpschef, som presenterar ett modernt analysverktyg samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd.

Ta del av ett sammandrag av seminariet här!

Nyttan med kategoristyrt inköpsarbete – med Hans Lindblom, Spend By Exitia och Advince.

Kategoristyrt inköpsarbete, Category Management, är en metodik som införts i många företag och organisationer. Detta i syfte att effektivisera och fokusera inköpsarbetet till de inköpskategorier eller områden där störst effekt kan uppnås. Trots bra planering och stort engagemang med goda intentioner, leder arbetet inte alltid till de effekter som eftersträvas.

För att få kontroll på och följa förbättringar i ett framgångsrikt förändringsarbete krävs en bra organisation med kompetenta resurser, effektiva uppföljningsmetoder och ett anpassningsbart analysverktyg.

Välkommen på vårt seminarium

Nyttan med kategoristyrt inköpsarbete

Vi tittar på hur inköpsarbetet, inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att hur det skall planläggas, initieras och bli verklighet. Detta med hjälp av Hans Lindblom, tidigare inköpsdirektör i olika internationella bolag, Andreas Olivin, erfaren inköpschef, som presenterar ett modernt analysverktyg samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd.

 • Hans Lindblom, tidigare VP Global sourcing Cargotec och SVP NCC
 • Andreas Olivin, tidigare inköpschef inom läkemedels- och fordonsindustri, initiativtagare och grundare till analysföretaget Spend By Exitia
 • Advince har många manårs erfarenhet av att bistå offentlig förvaltning och ledande företag att konsistent prestera bättre än sina branschkollegor och därmed leverera maximal effekt på de insatser som görs. Bland kunderna återfinns alla de ledande Private Equity-aktörerna i Norden och London, flera av Nordens ledande företag samt offentlig sektor i Sverige.
  Advince är seniora och oberoende rådgivare där affärsutveckling och IT överlappar.

Tid: 6:e februari kl 15.30–19.00
Plats: Strandvägen 7A
Registrering från kl 15.30, kaffe och förfriskningar
Seminariet startar kl 16.00.
Mingelstund med dryck och enklare förtäring mellan kl 18.00-19.00
Anmälan sker senast 1 februari till seminarium@advince.se

Träff med Advinces konsulter och partners

I torsdags höll Advince höstens andra träff med våra konsulter och partners för utbyte av erfarenheter i olika typer av uppdrag.

Intresserad av att träffa Advinces medarbetare och konsulter i trevlig och avslappnad miljö? Nästa tillfälle är den 19 februari 2019. Hör av dig!

Advince växer – Tim Sönderskov, ny på Advince

Vi är glada över att få informera om att Tim Sönderskov knyts till Advince Group som partner och managementkonsult från 1 december 2018.

Tim förstärker vårt team med sin erfarenhet från ett antal ledande positioner inom IT-området, bland annat som nordisk CIO inom en global koncern och som VD på ett lokalt IT-tjänsteföretag.

Hans erfarenhet av projekt- och förändringsledning är lång och spänner över flera områden. Hans expertis finns främst inom ERP-/applikationsstrategier och systeminföranden, sourcinglösningar och -projekt, där han kan stödja både säljande och köpande sidan, samt lednings- och strategifrågor inom IT-området.