Advince hjälper biltillbehörskedja med IT Road Map

Ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför biltillbehör har uppdragit åt Advince att göra en IT Road Map, inkluderande val av affärssystem och BI-lösning. I uppdraget ingår också att bättre bereda kunden på sin digitala transformation, samt IT-mässigt stödja framför allt tillverkningsenheterna att införa ständigt förbättrande produktionsmetoder. Produktionen sker huvudsakligen i Polen och Rumänien, med de utmaningar detta medför.

BI i Life Science-branschen

Advince har engagerats av ett danskt företag i Life Science-branschen för att kravställa och implementera en Business Intelligence-lösning (BI). Företaget är globalt verksamt och ägs av en svensk Private Equity-aktör. Den första delen av applikationen har nyligen driftsatts och ger företagsledningen möjlighet att mäta och följa upp försäljning och lönsamhet, enhetligt definierat i hela gruppen, på produkt- och kundnivå samt geografiskt. I kommande projektsteg kommer andra finansiella nyckeltal att följas upp, och gemensamma verktyg för Master Data Management att införas.

Upphandling inköpssystem på Veidekke

Advince har under våren bistått Veidekke i arbetet med att upphandla ett gemensamt inköpssystem. En tjänst för att sammankoppla underleverantörer och beställare, där all kommunikation, offertvärdering och avtalshantering ska ske.

ESV anlitar Advince för flera uppdrag

Advince har på kort tid blivit anlitade av ESV för en handfull uppdrag:

  • Under hösten genomfördes en fallstudie av avrop på ESV:s ramavtal för Ekonomisystem. Fem myndigheter besöktes, spridda i Sverige och av varierande storlek.
  • I arbetet att stärka myndigheter som avropat ovan nämnt ramavtals förvaltningssituation har Advince tagit fram tips och råd för dialog med leverantör, förvaltningsorganisation etc.
  • ESV tar stöd av Advince för att genomföra sitt uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Advince and Filip Ekstrand keep cooperating – but under new terms

Effective June 15th, Filip Ekstrand will no longer be an equity partner of Advince, the management advisory group he co-founded in 2005. But he will continue as an independent senior consultant, retaining both office space, e-mail and mobile phone number with his 10+ years colleagues at Advince.

– For the rest of my professional life, I look forward to also spend time on initiatives and assignments independent of my up-to-now partners, Filip says. Although most of my time also in the future will be used on selling and participating in Advince projects, I will also be able to pursue other interests such as writing, co-operate with some of my previous employees and contribute in research, primarily at my former university KTH (Royal Institute of Technology).

Carlolof Borgudd, Måns Fajerson and Nils Bergel, who will jointly take over Filip’s Advince ownership, look forward to cooperating with Filip under these new terms, and they underline that this change-of-helm is done in the best of mutual understanding.

– We wish Filip the best of luck with his future, new projects outside Advince but also feel comfortable having him both marketing our services and on our subcontractor staff, being able to leverage his expertise in subjects such as ERP, IT Strategy and Business Intelligence.

Flera nya uppdrag för Advince

Advince är stolta och glada att meddela att vi på kort tid har påbörjat flera nya initiativ:

  • Vi hjälper ett servicebolag i fastighetsbranschen, verksamt i Norden, med strategiska val rörande sitt systemstöd.
  • Advince har ombetts att göra en översyn av rådande IT-strategi för en koncern i reparations- och reservdelsbranschen för bilar.
  • Advince bistår en koncern verkande i biltillbehörsbranschen med ett nytt affärssystemsval.

Den effektiva inköpsorganisationen

SPN och Advince Group bjuder in till seminarium den 16 maj

Hur digitaliseras inköpsprocessen för att skapa effekt på kort och lång sikt?

  • Har vi en effektiv inköpsprocess?
  • Lönar det sig att digitalisera allt?
  • Hur involverar och engagerar jag verksamheten?

Ta del av hela inbjudan här. Varmt välkommen!

Advince i CS om robotar och framtidens arbetsuppgifter

Filip Ekstrand, Advince, skriver i Computer Sweden Expert Network om robotar och framtidens arbetsuppgifter.

Enligt en rapport från Forrester riskerar 230 miljoner ”knowledge workers”, eller nio procent av den globala arbetsstyrkan, sina anställningar eftersom deras arbetsuppgifter tas över av robotar. Betyder detta att vi kommer att få ”arméer av arbetslösa som drar omkring i Europa”, som Karl Marx apokalyptiskt skrev? Hav lugn, Marx hade fel och Forrester har fel. Tvärt om kan vi dra nytta av denna automatisering, liksom vi gjort av tidigare automatiseringar.

Läs hela artikeln här.