Nyhetsbrev vår 2019

 • Ny partner, Tim Sönderskov
 • Advince certifierar sina konsulter i ramverket TBM—Technology Business Management
 • Konceptet Inköpsanalys tas väl emot av våra kunder
 • Nätverket växer, drygt 30 seniora medarbetare med bred kompetens
 • Seminarium Kategoristyrning och inköpsanalys
 • Nya kunder i ett urval

Ny partner, Tim Sönderskov

Tim Sönderskov, tidigare CEO på driftbolaget Devinix, är ny partner i Advince sedan årsskiftet. Tim kompletterar teamet med sin kompetens inom IT Governance, ledarskap inom IT/IS, projekt- och förändringsledning samt SAP.

Vi är mycket nöjda med att få in Tim i teamet för vår satsning framåt, säger Carlolof Borgudd, senior partner.

Advince certifierar sina konsulter i ramverket TBM—Technology Business Management

Användning av ramverket TBM ökar förutsättningarna korrekta beslut och IT-, finans- och affärsverksamheten får en mer transparent möjlighet att tillsammans värdera situationen. När IT-kostnaderna hanteras enligt ramverkets standardiserade taxonomi och beskrivningsmodell skapas bättre underlag för både budgetarbete och investeringar.

Advinces nya partner Tim Sönderskov ser ”TBM som ytterligare verktyg i arbetet att stödja våra kunders strategiska hantering av IT/IS”.

Konceptet Inköpsanalys tas väl emot av våra kunder

Tillsammans med Spend by Exitia har Advince både vidareutvecklat metodiken i tjänsten Inköpsanalys och tecknat avtal med flera kunder.

Genom verktyget får vi en förbättrad detaljnivå och säkerhet i de analyser som görs av inköpsverksamheten vilket leder till bättre förslag på förändringar och tydliggör de besparingar som kan uppnås, säger Måns Fajerson, senior partner.

Nätverket växer, drygt 30 seniora medarbetare med bred kompetens

Vi fortsätter på den inslagna vägen att rekrytera erfarna medarbetare, ofta tidigare linjechefer, till vårt nätverk som växt till närmare 30 konsulter. Två av dem är:

Jerker Bergström, förstärker Advince med sin kompetens och erfarenhet inom områden som portföljhantering, projekt- och förändringsledning, samt hantering av strategi- och affärsplaner. Jerker kombinerar förståelse för affärsmöjligheter och önskade effekter med en djup teknisk förståelse för IT-lösningar, parat med en förmåga att leverera och få det gjort.

Kristoffer Gustafsson, kompletterar Advince med sin kompetens inom IT Governance och infrastruktur, projektledning, upphandlingar, outsourcing/insourcing, förändringsprocesser och konsolidering. Kristoffer har en mångårig erfarenhet som IT-chef.

Seminarium Kategoristyrning och inköpsanalys

Den 6 februari höll Advince ett seminarium om kategoristyrning och inköpsanalys.

Vi tittade på hur inköpsarbetet, inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att hur det skall planläggas, initieras och bli verklighet. Detta gjordes med hjälp av Hans Lindblom, tidigare inköpsdirektör i olika internationella bolag, Andreas Olivin, erfaren inköpschef, som presenterar ett modernt analysverktyg samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd.

Ta del av ett sammandrag av seminariet här!

Nyttan med kategoristyrt inköpsarbete – med Hans Lindblom, Spend By Exitia och Advince.

Kategoristyrt inköpsarbete, Category Management, är en metodik som införts i många företag och organisationer. Detta i syfte att effektivisera och fokusera inköpsarbetet till de inköpskategorier eller områden där störst effekt kan uppnås. Trots bra planering och stort engagemang med goda intentioner, leder arbetet inte alltid till de effekter som eftersträvas.

För att få kontroll på och följa förbättringar i ett framgångsrikt förändringsarbete krävs en bra organisation med kompetenta resurser, effektiva uppföljningsmetoder och ett anpassningsbart analysverktyg.

Välkommen på vårt seminarium

Nyttan med kategoristyrt inköpsarbete

Vi tittar på hur inköpsarbetet, inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även på vad som krävs av organisationen för att hur det skall planläggas, initieras och bli verklighet. Detta med hjälp av Hans Lindblom, tidigare inköpsdirektör i olika internationella bolag, Andreas Olivin, erfaren inköpschef, som presenterar ett modernt analysverktyg samt våra erfarna medarbetare Måns Fajerson och Carlolof Borgudd.

 • Hans Lindblom, tidigare VP Global sourcing Cargotec och SVP NCC
 • Andreas Olivin, tidigare inköpschef inom läkemedels- och fordonsindustri, initiativtagare och grundare till analysföretaget Spend By Exitia
 • Advince har många manårs erfarenhet av att bistå offentlig förvaltning och ledande företag att konsistent prestera bättre än sina branschkollegor och därmed leverera maximal effekt på de insatser som görs. Bland kunderna återfinns alla de ledande Private Equity-aktörerna i Norden och London, flera av Nordens ledande företag samt offentlig sektor i Sverige.
  Advince är seniora och oberoende rådgivare där affärsutveckling och IT överlappar.

Tid: 6:e februari kl 15.30–19.00
Plats: Strandvägen 7A
Registrering från kl 15.30, kaffe och förfriskningar
Seminariet startar kl 16.00.
Mingelstund med dryck och enklare förtäring mellan kl 18.00-19.00
Anmälan sker senast 1 februari till seminarium@advince.se

Träff med Advinces konsulter och partners

I torsdags höll Advince höstens andra träff med våra konsulter och partners för utbyte av erfarenheter i olika typer av uppdrag.

Intresserad av att träffa Advinces medarbetare och konsulter i trevlig och avslappnad miljö? Nästa tillfälle är den 19 februari 2019. Hör av dig!

Advince växer – Tim Sönderskov, ny på Advince

Vi är glada över att få informera om att Tim Sönderskov knyts till Advince Group som partner och managementkonsult från 1 december 2018.

Tim förstärker vårt team med sin erfarenhet från ett antal ledande positioner inom IT-området, bland annat som nordisk CIO inom en global koncern och som VD på ett lokalt IT-tjänsteföretag.

Hans erfarenhet av projekt- och förändringsledning är lång och spänner över flera områden. Hans expertis finns främst inom ERP-/applikationsstrategier och systeminföranden, sourcinglösningar och -projekt, där han kan stödja både säljande och köpande sidan, samt lednings- och strategifrågor inom IT-området.

Advince Group tecknar partneravtal med tyska managementföretaget H&Z

Advince Group har tecknat ett partner-/samarbetsavtal med tyska managementkonsultföretaget H&Z.

Olle Tholander, nordenchef på H&Z ser partneravtalet som en möjlighet att med gemensamma krafter erbjuda marknaden ett starkt erbjudande. Vi kan öka närvaron på den lokala marknaden, få tillgång till erfarna lokala konsulter genom Advinces partnernätverk och därmed erbjuda kunder på den nordiska marknaden stora delar av vår tjänsteportfölj.

Carlolof Borgudd, VD, menar att detta ger Advince mer muskler genom tillgång till både ett tjänsteutbud med ett starkt konceptuellt stöd, där vi i första hand ser över tjänsterna knutna till Inköpsprocessen, framåt även inom digitalisering och andra tjänsteområden, och dessutom ett kompetent konsultnätverk ute i Europa.

E-handel på Upphandlingsmyndigheten

Advince har, genom vårt ramavtal med ESV för oberoende konsulttjänster för administrativa it-system inom området ekonomi, blivit avropade av Upphandlingsmyndigheten för att förbättra myndighetens e-handelsrutiner.

Uppdraget genomfördes under 2017 och omfattade uppsättning av processer och verktyg för en e-handelslösning samt framtagande av manualer för användare. En inköpshandbok togs fram för att Upphandlingsmyndighetens personal skulle få en bra bild av hur man arbetar på ett modernt och effektivt sätt med inköp. Handboken kommer även att ligga till grund för hur man inom andra myndigheter ska jobba med dessa frågor.