Våra värderingar och ledord

Våra värderingar

Att sätta kunden i centrum, ha respekt för individen och undvika slöseri är något som finns i vår ryggmärg sedan starten av företaget.

Våra ledord

I vårt arbete i att utvärdera och bedöma våra kunders förändringsarbete och val av systemstöd som stöd för effektiva processer och modernt arbetssätt har vi alltid följande fokus:

  • Det ska ändamålsenligt stödja affärsprocesserna
  • Lösningarna ska vara kostnads effektiva
  • Man ska konstant arbeta efter att minimera risker –det kan exempelvis vara utdaterad programvara eller personberoenden
  • Användarvänlighet –Lösningarna skall vara intuitiva, man ska inte behövas ända personalstyrkan på lång utbildning för att förstå sitt nya systemlösningar