Vår historia

gruppAdvince, som på latin betyder ”Till Seger”, bildades 2005. Intill våren 2008 var vi en ganska löst hållen federation av seniora konsulter som bildade ett nätverk. Men när vi tyckte att våra koncept bar, bevisat av att marknadens mest krävande kunder köpte våra tjänster, övergick vi till vår nuvarande form med en del fast anställda konsulter och ett nätverk med seniora underkonsulter.

Vår devis ”Seniora, oberoende rådgivare där affärsutveckling och IT möts” har vi haft sedan dag 1. Men sättet vi paketerat och levererat detta har förstås varierat.