Om Advince

Advince är ett konsultföretag inom verksamhetsplanering och IT-strategi som är oberoende. Det innebär att vi inte går någon leverantörs ärenden, utan agerar utifrån dig som kund, och utifrån ditt bästa.

Våra seniora konsulter har vardera mer än 15 års erfarenhet och arbetar med förändringsprocesser i verksamheter av varierande slag och storlek. Våra kunder är stora och medelstora företag, ofta stadda i hög förändringstakt.

Det sker stora förändringar på marknaden för affärsstödssystem just nu. Exempelvis blir användbarhet allt viktigare, bland annat enligt en undersökning gjord av Computer Sweden.

Advince hjälper kunden med att se nya möjligheter, förändra och utveckla, samtidigt som man undviker slöseri av egna resurser. Vi gör det främst inom områdena affärssystem, IT-strategier, Supply Chain Management, processförbättringar och Return On Investment-bedömningar.