Om Advince

 

Advince, grundat 2005, är ett oberoende konsultföretag med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering.

Våra analysmetoder tar höjd för såväl individens situation som organisationens behov av förändringar, utifrån de möjligheter en allt ökande digital utveckling medger.

Med oberoende menar vi att någon knytning till produkt- eller tjänsteleverantörer inte finns. Vi agerar utifrån dig som kund och för ditt bästa.

Våra seniora konsulter har vardera mer än 15 års erfarenhet av förändringsprocesser i verksamheter av varierande slag och storlek. Våra kunder är stora och medelstora företag, ofta stadda i hög förändringstakt. Vi arbetar ofta som ett kompetens- och resurstillskott för att både avlasta och undvika slöseri av kundens egna, ofta hårt, belastade resurser samtidigt som det ofta ger den bästa kompetensmixen och därmed den mest effektiva förändringsorganisationen.

Advince hjälper företag och organisationer att se nya möjligheter, utmana, förändra och utveckla inom områden som berör verksamhetsförändringar med både ”digitaliserande inslag som digital utveckling, IT-strategier/ Road Map samt processförändringar.