Nils Bergel

Nils Bergel är partner och har varit anställd på Advince sedan år 2011. Han agerar som projektledare och försöker sammanföra kunskap och erfarenheter från en dubbelexamen som både ingenjör och lärare (KTH och SU), kombinerande teknisk kunskap med kommunikation.

Nils har erfarenhet från såväl stora komplexa införandeprojekt som mindre kartläggningsstudier, inom såväl offentlig sektor som privat. Han verkar främst inom områdena kommunikation och processer, projektledning, ekonomistyrning, kravhantering samt fort- och vidareutbildning.

  • epost: nils.bergel[at]advince.se
  • tel: +46 (0)8 519 420 45
IMG_3525