Nigel Claridge

Användarvänlighet i applikationer och tjänster är något Advince håller högt. Inom dessa frågor samarbetar vi ofta med Nigel Claridge.

Nigel är specialiserad inom användarvänlighet, användbarhet och användarcentrerad design. Han hjälper företag att uppnå organisations- och affärsmässiga mål genom en balans mellan ny teknologi, korrekt funktionalitet och användbarhet.