Mikael Kruhsberg

Advince är glada att knyta Mikael Kruhsberg till sitt nätverk.

Mikael verkar inom strategi och affärsutveckling i såväl produkt- som serviceinriktade verksamheter. Detta med klienter inom
bland anat infrastruktur, IT, telekommunikation, och livsmedel.

Han har breda erfarenheter inom M&A, såväl före som efter affär, förändringsledning och har förhandlat fram stora och komplexa affärer.