Lena Sundsvik

Advince är glada att kunna knyta Lena Sundsvik till sitt nätverk.

Lena har en bakgrund som chef och ledare inom produktutveckling för fordonsindustrin. Där har hon även arbetat med verksamhets-, metod- och processutveckling alltid med principerna inom Lean som grundläggande filosofi. Lena har egna erfarenheter av verksamhetsledning och ledningsgruppsarbete både i rollen som den som leder och driver och i rollen som gruppmedlem

Dessa erfarenheter har hon tagit med sig och använt sig av när hon under de senaste åren i rollen som konsult arbetat med att utveckla organisationer, ledare och ledningsgrupper.