Verksamhetsutveckling inköp – Advince Inköpsanalys

Den digitala utvecklingen går idag snabbt inom Purchase management. Här finns ofta både tradition och vilja att utveckla effektiva arbetsmetoder. Nu finns dessutom bra hjälpmedel.

Det är inte ovanligt att inköpsorganisationer saknar möjligheten att kunna besvara följande frågor som:

  • Vad köper vi? För hur mycket?
  • Vem köper?
  • Från vem köper vi?
  • Har vi ett gällande avtal på det vi köper? Följer vi avtalen?
  • Hur kan vi få organisationens arbete att gå från reaktivt till proaktivt?

”Advinces Inköpsanalys” är inte bara en metod för att få kontroll över spend och leverantörer utan tar fokuserar också på inköpsorganisationens arbetssätt.

Den ger både information om förbättringsmöjligheter och besparingspotential samt hur man skapar en mer effektiv och proaktiv inköpsorganisation som tar tillvara de möjligheter en ökad digitalisering ger.