Verksamhetsutveckling Inköp

Det ligger i de flesta inköpsorganisationers intresse att kunna besvara följande frågor:

  • Vad köper vi? För hur mycket?
  • Från vem köper vi?
  • Har vi ett gällande avtal på det vi köper? Följer vi avtalen?
  • Hur kan vi få organisationens arbete att gå från reaktivt till proaktivt?

Advinces inköpsanalys är inte bara en metod för att få kontroll över spend och inköpsorganisationen.

Den ger också information om förbättringsmöjligheter och besparingspotentialer samt hur man skapar en mer effektiv och proaktiv inköpsorganisation.