Helene Ählberg

Helene Ählberg, genom sin mångåriga erfarenhet av process- och förändringsledning samt lednings- och organisationsutveckling förstärker Helene Advinces team för att leda och hantera stora förändringsuppdrag i komplexa miljöer.

Genom sitt engagemang och ödmjukhet inför uppgiften kombinerat med ett starkt resultatfokus kan Helene tillsammans med projektteamet nå uppsatta mål och åstadkomma goda effekter på verksamheten.

Helene har praktisk erfarenhet från både privat och offentlig sektor samt flera olika branscher.