Hans Linder

Hans Linder är lyhörd, engagerad och har lätt för att förstå en verksamhets behov. Genom sin förmåga att kommunicera med personer inom alla nivåer och olika roller i ett företag eller en organisation skapar Hans ett bra samarbetsklimat för hela förändringsprojektet.

Hans kommer inom Advince fokusera på rollen som lösningsarkitekt med sin djupa kompetens inom Dynamics 365 Customer Engagement (Microsoft Dynamics CRM) och Microsofts molntjänster inom Microsoft Azure i uppdrag inom områden som affärssystem, business inteligence, dokumenthantering, ärendehantering, integrationer och datamigrering.

  • epost: epost
  • tel: +46 (0)