Hans Lindblom

Hans Lindblom, är en analytisk, lyhörd/lyssnande och har en förmåga att både skapa trivsel en god arbetsmiljö i lednings-, projekt eller arbetsgrupper med deltagare från olika områden eller kulturer.

Hans, med sina över 30 års erfarenhet av ledande befattningar i stora internationella företag, tillför till Advince en kärnkompetens inom upphandling, kategoristyrning samt hantering av leverantörer. Genom ett tydligt ledarskap och förmåga att driva utveckling har Hans ofta en ledande roll i korsfunktionellt arbete mellan kund och leverantör.