Utbildningsföretaget

Bakgrund

Företaget hade 1 900 anställda möter varje dag 10 500 barn och elever i någon av företagets 94 st förskolor och skolor. Företaget omsätter drygt 1,1 miljard och växer snabbt.

Advince fick i uppdrag att ta fram en ny IT-strategi till det snabbväxande företaget som driver förskolor och skolor i Storstockholm, Mälardalen och Skåne.

Uppdraget

Uppdraget omfattade dels att se över det administrativa IT-stödet samt infrastrukturen och se till att det handlas upp kostnadseffekivt. Advince fick också i uppgift att ta fram och peka ut nya vägar att använda IT i läroprocessen och i kommunikationen mellan förskolor/skolor och föräldrar.

”Utvecklingen inom IT går rasande fort och det är barnen och tonåringarna som oftast är först med att ta till sig ny teknik”, säger företagets VD. ”Här har vi en utmaning att få våra pedagoger att vara på samma nivå som de ”Digital Natives” som finns i våra skolklasser. Då är användbarhet en nyckelfaktor, och det är en specialitet hos Advince”.

Resultat

Den nya IT-strategin togs i bruk och var vägledande för kommande års vägval i nyinvesteringar och intern IT-organisation. Nya upphandlingar medförde avsevärt lägre IT-kostnader.