Tillverkande företaget

Bakgrund

Det svenska företaget har 3 000 anställda och omsätter 1 miljard Euro. Företaget är ett resultat av ett antal sammanslagningar och uppköp och hade som resultat av detta en disparat uppsättning mät- och styrverktyg, olika rapportprocesser, olika ekonomisystem och ej konsistenta definitioner av nyckeltal och andra styrbegrepp. Uppdraget initierades initialt av företagets ägare som en del av förberedelserna inför en möjlig börsintroduktion.

Uppdraget

Inledningsvis gjordes en allmän genomlysning av företagets styrnings- och IT-situation. Denna ledde till ett antal förändringsprojekt varav två är av särskilt intresse här.

Det ena projektet avsåg att lägga grunden för en hel renovering av Business Intelligence-portföljen genom att införa en enhetlig uppsättning av gemensamt definierade nyckeltal / KPI-er och grupperingsbegrepp, vidare att ersätta fem osynkroniserade datalager med ett enda, byggt med en robust Data Warehouse-arkitektur.

Det andra avsåg att genomföra ett antal förändringar av processer och lösningar för elektronisk hantering av leverantörsfakturor (EFH).

Resultat

Den nya BI-lösningen möjliggjorde avsevärt förbättrad trovärdighet i rapport- och ledningsinformationen.

Resultatet av den nya EFH-lösningen var en högre grad av automatiserad hantering av fakturor och att färre fakturor på grund av brister i processen måste tas ut ur e-flödet och hanteras manuellt. Detta i sin tur medför kostnadsbesparingar.