Energiföretaget

Bakgrund

Advinces uppgift var att utföra en översyn över företagets IT-miljö. Syfte och mål med översynen: var att ge en breddad förståelse och beslutsunderlag för utvecklingen av IT-verksamheten. Dessutom skulle en handlingsplan tas fram, färdig för beslut och genomförande.

Uppdraget

Uppdragets uppgift var att:

  • Se över och ge förslag till förbättringar i IT-vision, IT-strategi och styrprinciper för IT och organisation
  • Bedöma effektiviteten och kostnader i IT-verksamheten samt ge förslag till förbättring
  • Se över och ge förslag till förbättringar i processer för hantering av IT-ekonomi
  • Bedöma de pågående större IT-projekten med hänsyn till nytta, effektivitet samt styrning och mål

Resultat

Advince presenterade en IT Road Map för de kommande fem åren. Detta dokument gav vägledning i IT-strategi såväl i närtid som på längre sikt och gav svar på det av uppdraget formulerade frågeställningarna.