Detaljhandelsföretaget

Bakgrund

En global kedja som säljer kontorsmateriel med 40 000 anställda I 55 länder köpte en svensk kontorsmaterialkedja. Det sammanslagna företaget har en omsättning på 1,2 MSEK. Kedjan var delvis ägd av ett riskkapitalbolag.

Uppdraget

Advince uppdrag innebar stöd i processen att välja IT-plattform för det sammanslagna företaget, innefattande affärssystem, säljsystem, e-commerce-, CRM-, och Business Intelligence-system. Att involvera användarna och god användarvänlighet var en av nyckelfaktorerna för framgång.

Arbetet utfördes genom att i hög grad involvera användarna. Då många av tilltänkta systemlösningar redan fanns i dubbla uppsättningar hos de två tidigare företagen fick man välja: Det ena företagets gamla system, motsvarande hos det andra företaget, eller ett helt nytt system. Denna beslutsprocess var användare från båda företag i högsta grad kravställande och delaktiga i.

Resultat

– Synergieffekter och stordriftsfördelar är naturligtvis en viktig motivering för detta förvärv. Men det är viktigt att servicenivån till våra kunder inte blir störd när man rullar ut den gemensamma IT-plattformen, säger VD för det svenska bolaget.