Erfarenhet

Advinces erfarenhet är en av företagets främsta styrkor.

Våra medarbetare är seniora, vilket innebär att de har arbetat med IT-lösningar som stöd för affärssystem inom olika branscher i snitt 15 år.

Under så många år hinner man bygga upp en erfarenhet som kommer väl till pass när det gäller att hjälpa kunder att få rätt IT-stöd för att utveckla sin affärsverksamhet, vare sig det är att handla upp och implementera system, eller komma in och analysera de system som redan är på plats – och kanske föreslå förändringar om de inte fungerar som det är tänkt.

Oavsett bransch är det samma utmaning: Att föreslå användarvänliga system som är ”tillräckligt bra”, det vill säga system som inte kostar mer än nödvändigt – vare sig i pengar eller i energi för att implementera dem i företaget eller organisationen.

Det brukar både ägare och användare uppskatta.