Entreprenadföretaget

Bakgrund

Ett skandinaviskt entreprenadföretag, med både bygg- och anläggningsverksamhet, ville ta nästa steg i sin effektivisering av processen runt entreprenaduppdragen, denna gång med fokus av kalkylarbete och metoder för resultatuppföljning. Detta skall ske genom förbättrade processer och ett bättre IT-stöd. Företaget omsätter cirka 7 GSEK.

Uppdraget

Advince hjälpte kunden att införa ett mer strömlinjeformat processflöde i kalkylarbetet samt införa ett IT-stöd som också användes för uppdragsplanering och uppföljning. Över tid kommer alla entreprenaduppdrag att följa den nya effektivare processen.

Arbetet med processer och kravställningar på IT-stöd utfördes genom olika workshops i samverkan med organisationens lokala företrädare vilket borgar för en god förankring och ett snabbare införande i verksamheten.

Resultat

Lösningarna ersatte flera gamla lokala lösningar och vitt skiftande arbetssätt. Resultatet blev en betydligt mer effektiv och gemensam process.