E-handelsföretaget

Bakgrund

Ett svenskt e-handelsföretag, med Norden som huvudmarknad, ville ta nästa steg i sin tillväxt och avsevärt öka både försäljning och lönsamhet. Företaget omsatte då ungefär 300 MSEK. Sortimentet bedömdes vara i linje med marknadens förväntningar men logistiken, samt IT-plattformens framtidssäkerhet, kunde helt klart förbättras. Företagets nya ägare har tidigare samarbetat med Advince.

Uppdraget

Advince hjälpte kunden att införa ett mer strömlinjeformat varuflöde. Inköpsprocessen förbättrades i flera avseenden, både från vilka leverantörer man köpte, att bra avtal fanns på plats, hur avtalen var skrivna, uppföljning hur avtalen efterlevdes samt naturligtvis inköpspriser. Beställningsrutiner automatiserades för att minimera tid och arbetsinsats.

För att förbättra själva E-handels-plattformen genomfördes några viktiga förändringar. En användarenkät genomfördes, därefter definierade man tre typiska användargrupper för sidan. Sedan hölls workshops för ett tiotal verkliga representanter för dessa tre kategorier vilket resulterade i en kravställning med nästan 100 önskvärda förbättringar. Webbsidan byggdes om utifrån dessa användarönskemål.

Vidare ersattes den tidigare egenutvecklade leverans- och inköpslösningen med ett standardiserat affärssystem, med färdiga så kallade API:er till det ekonomisystem som företaget använder. Därmed kom man bort från ett beroende av de individer som programmerat den gamla lösningen, och kunde enkelt införa mycket bättre KPI-rapportering till ledning och ägare.

Resultat

Två år senare har lösningen utan större problem skalat upp till en omsättning på 1 miljard SEK. Lönsamheten har förbättrats och det Private Equity-företag som äger företaget är tillfredsställda med rapporteringen.