Carlolof Borgudd

Carlolof Borgudd är senior partner och har varit delägare/anställd på Advince i 10 år. Civilekonom och managementkonsult med bred erfarenhet från svenskt näringsliv såsom CFO och CIO i stora nordiska företag.

Carlolof har mångårig erfarenhet från såväl stora komplexa förändrings- och införandeprojekt, inom såväl offentlig sektor som privat, som olika förstudier, mentorskap och ledningsstöd. Han verkar främst inom områden som berör processförändringar, projektledning, ekonomistyrning och -modeller, kravhantering samt managementfrågor med förändringsfokus.

  • epost: carlolof.borgudd[at]advince.se
  • tel: +46 (0)8 519 420 51