Carl Ekman

Advince är glada att knyta Carl Ekman till sitt nätverk.

Carl är en erfaren arkitekt med lång erfarenhet inom IT och i synnerhet erfarenhet från Microsofts verktyg och plattformar. Han är utbildad civilingenjör med inriktning datateknik. Under de senaste åren har han haft huvudfokus på IT-ledning / styrning (CIO), systemintegrationer, projektledning, systemarkitektur och genomförandet av stora IT-projekt.