Bertil Winzenburg

Advince är glada att knyta Bertil Winzenburg till sitt nätverk.

Bertil verkar i ledande IT-roller i internationella sammanhang, med fokus på organisationer i behov av förändring.

Han besitter ett starkt ledarskap, och har bred erfarenhet i att leda IT-organisationer från strategi till implementation.